Hosting trên Windows

Hosting trên Windows

 

Hosting trên Linux

Hosting trên Linux

 

Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

 

VPS

VPS là máy chủ ảo, được ảo hóa trên nền hardware mạnh. Mỗi một máy chủ thực có thể cài đặt nhiều máy chủ ảo để sử dụng riêng biệt. Với mỗi VPS bạn có thể làm việc y như trên laptop hay desktop của bạn, tuy nhiên phải từ xa. Bạn có thể cài HĐH Windows, Linux để phục vụ các công việc như : hosting server, file hosting, database server, mail server...

 

TRANG ĐẦU1 2 TRANG CUỐI