Đặt server

Dịch vụ đặt server


Gói CS-1
Không gian rack 2U
UPS, máy lạnh Theo chuẩn
Đường truyền trong nước 10 Mbps
Đường truyền quốc tế 2 Mbps
Địa chỉ IP 1
Nguồn điện 400W
Lưu lượng sử dụng Không giới hạn
Phí 2.300.000 VNĐ/tháng
Gói CS-2
Không gian rack 2U
UPS, máy lạnh Theo chuẩn
Đường truyền trong nước 50 Mbps
Đường truyền quốc tế 2 Mbps
Địa chỉ IP 1
Nguồn điện 400W
Lưu lượng sử dụng Không giới hạn
Phí 2.700.000 VNĐ/tháng
Gói CS-3
Không gian rack 2U
UPS, máy lạnh Theo chuẩn
Đường truyền trong nước 70 Mbps
Đường truyền quốc tế 2 Mbps
Địa chỉ IP 1
Nguồn điện 400W
Lưu lượng sử dụng Không giới hạn
Phí 3.000.000 VNĐ/tháng
Gói CS-4
Không gian rack 2U
UPS, máy lạnh Theo chuẩn
Đường truyền trong nước 100 Mbps
Đường truyền quốc tế 2 Mbps
Địa chỉ IP 1
Nguồn điện 400W
Lưu lượng sử dụng Không giới hạn
Phí 3.300.000 VNĐ/tháng

Các lựa chọn cộng thêm:

  • Không gian rack thêm 1U:  250.000 VNĐ / 1 tháng
  • Nguồn điện: 2.000 VNĐ / 1W / 1 tháng
  • Đường truyền kết nối Internet:  300.000 VNĐ / 10 Mbps / tháng