VPS

VPS là máy chủ ảo, được ảo hóa trên nền hardware mạnh. Mỗi một máy chủ thực có thể cài đặt nhiều máy chủ ảo để sử dụng riêng biệt. Với mỗi VPS bạn có thể làm việc y như trên laptop hay desktop của bạn, tuy nhiên phải từ xa. Bạn có thể cài HĐH Windows, Linux để phục vụ các công việc như : hosting server, file hosting, database server, mail server...


Gói PRO-1
RAM 1 GB
HDD 80 GB
IP 1
Direct Admin Free
Phí 470.000 VNĐ/tháng
Gói PRO-2
RAM 1.25 GB
HDD 120 GB
IP 1
Direct Admin Free
Phí 560.000 VNĐ/tháng
Gói PRO-3
RAM 1.50 GB
HDD 140 GB
IP 1
Direct Admin Free
Phí 620.000 VNĐ/tháng
Gói PRO-4
RAM 1.75 GB
HDD 180 GB
IP 1
Direct Admin Free
Phí 710.000 VNĐ/tháng
Gói PRO-5
RAM 2 GB
HDD 200 GB
IP 1
Direct Admin Free
Phí 470.000 VNĐ/tháng
Gói PRO-6
RAM 2.25 GB
HDD 240 GB
IP 1
Direct Admin Free
Phí 860.000 VNĐ/tháng

Ưu đãi thanh toán cho khách hàng:

  • Thanh toán trước 06 tháng: giảm 5%
  • Thanh toán trước 12 tháng: giảm 7%
  • Thanh toán trước 24 tháng: giảm 10%

 Các lựa chọn cộng thêm:

  • Thêm IP public 80.000 VNĐ / 1 tháng
  • Thêm 512M RAM: 100.000 VNĐ / 1 tháng
  • Thêm 10G HDD 30.000 VNĐ/ 1 tháng
  • DirectAdmin : $15.95 / 1 tháng
  • Plesk 10 domain : $14 / 1 tháng
  • Cpanel : $15 / 1 tháng