Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền


 

Bảng giá tên miền Việt Nam:

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm
.vn 350.000 VND 480.000 VNĐ/năm
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn 
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ 
.info.vn/ .biz.vn/ .name.vn/ 
.pro.vn/ .health.vn/ .name.vn/
350.000 VND 350.000 VNĐ/năm

 

Bảng giá tên miền quốc tế:

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm
.com/.net/.org Miễn phí 220.000 VNĐ/năm
.biz/.info Miễn phí 220.000 VNĐ/năm
.cc Miễn phí 630.000 VNĐ/năm
.ws (4 ký tự trở lên) Miễn phí 280.000 VNĐ/năm
.ws (3 ký tự) 573.000 VNĐ 15.769.000 VNĐ/năm
.ws (2 ký tự) 10.505.000 VNĐ 26.209.000 VNĐ/năm
.tv 191.000 VNĐ 840.000 VNĐ/năm
.mobi   420.000 VNĐ/năm
.eu 
Không được phép transfer
  287.000 VNĐ/năm
.asia 
Không được phép transfer
  370.000 VNĐ/năm
.me 
Đăng ký tối thiểu 2 năm
Miễn phí 859.000 VNĐ/2 năm
.tel Miễn phí 287.000 VNĐ/ năm