Giới thiệu dịch vụ FSI Templates

17/04/2012 19:51

FSI Templates cung cấp cho bạn 1 website với nhiều giao diện, có thể chuyển đổi giao diện chỉ bằng 1 thao tác đơn giản.

 

Bạn có thể thử nghiệm FSI Templates tại Link: http://cms.fsi.vn/Account/LogOn

  • User: demo
  • Password: demo123

Sau khi login thành công, chọn tab "Cấu hình" => "Website", sau đó chọn tiếp "Chọn giao diện", khi chọn xong, bạn có thể xem sự thay đổi của website tại http://cms.fsi.vn

Phiên bản demo hiện tại có 4 giao diện, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục giao diện để phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng.

Nếu bạn quan tâm hoặc muốn thử nghiệm chi tiết hơn, vui lòng gửi email đến info@fsi.vn, chúng tôi rất sẵn lòng phục vụ!

Trân trọng!

FSI