Lịch sử hình thành

  • Tiền thân của công ty là 1 nhóm lập trình được thành lập từ năm 2002.
  • Nhân sự của nhóm được đào tạo chính quy tại các trường Đại học Bách Khoa, ĐH Tổng hợp, ĐH Kinh Tế.
  • Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc, các thành viên trong nhóm cũng được đào tạo chuyên sâu về Oracle, MS SQL Server, Quản trị dự án
  • Tháng 7/2005, chính thức thành lập Công ty TNHH Tin Học Bốn Mùa (FSI Co, Ltd)